Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

eCommerce report 2021

Tháng Bảy 13, 2022

D2C (Direct-to-customer) là hình thức doanh nghiệp đưa sản phẩm trực tiếp tới khách hàng mà không qua bất kỳ kênh phân phối nào. Theo dự báo của eMarketer, doanh thu sàn thương mại điện tử theo xu hướng D2C tại Mỹ sẽ đạt tới 151.20 tỉ đô trong năm 2022, tăng so với năm 2021 là 16.9%. 

    Download your report now!
    Complete the form below to download your FREE report

    Read This Next