Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Video views objective

Tháng Tư 26, 2022

Video views objective (Mục tiêu lượt xem video): Mục tiêu lượt xem video là mục tiêu tối ưu hóa chiến dịch để hiển thị quảng cáo của bạn cho những người có nhiều khả năng xem quảng cáo nhất. Mục tiêu lượt xem video tương thích với reach và frequency buying.