Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Under-delivery

Tháng Tư 26, 2022

Under-delivery (Phân phối dưới mức): Phân phối dưới mức là khi chiến dịch reach và frequency của bạn không thể phân phối quảng cáo của bạn như dự đoán ban đầu, thông thường là do lỗi trong chiến dịch hoặc tài khoản quảng cáo.

Trước đây, 97% reach và frequency trên Facebook đã phân phối trong vòng 5% phạm vi reach và frequency được dự đoán ban đầu. Trong một số trường hợp hiếm hoi, hệ thống phải đặt giá thầu cao hơn mong đợi cho mỗi lần hiển thị. Điều này có thể dẫn đến việc chiến dịch phân phối ít quảng cáo hơn vì ngân sách chiến dịch được chi nhiều hơn cho giá mỗi lần hiển thị (CPM).

Bạn có thể kiểm tra xem chiến dịch của mình có đang phân phối đúng lịch trình hay không bằng cách xem bên dưới tên chiến dịch quảng cáo trong phần tổng quan về chiến dịch của Trình quản lý quảng cáo (Ads Manager), nơi bạn có thể thấy trạng thái phân phối hiển thị màu xanh.