Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Sequencing

Tháng Tư 26, 2022

Sequencing (Trình tự quảng cáo): Sequencing có nghĩa là phân phối quảng cáo theo một thứ tự cụ thể để bạn có thể kể một câu chuyện theo chuỗi quảng cáo trong một chiến dịch. Ví dụ: nếu bạn muốn chạy quảng cáo cho một chương trình truyền hình mới, bạn có thể hiển thị bản xem trước của tập đầu tiên trong quảng cáo đầu tiên của mình, tiếp theo là quảng cáo thứ hai xem trước tập thứ hai,..