Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Retention rate

Tháng Tư 13, 2022

Retention rate

Retention rate (Tỷ lệ duy trì) đề cập đến phần trăm khách hàng ở lại với công ty (hoặc app) trong một khoảng thời gian nhất định.

Tỷ lệ duy trì là gì?

Duy trì có thể có ý nghĩa khác nhau trong nhiều ngành và thậm chí ngay cả trong doanh nghiệp. 

Ví dụ trong thế giới SaaS, tỷ lệ duy trì có thể đề cập đến số lượng khách hàng vẫn trả tiền cho một sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi đối với giáo dục, tỷ lệ duy trì sẽ đề cập đến số lượng học viên tiếp tục ghi danh vào cuối năm học.

Trong một công ty, bộ phận marketing có thể xem xét tỷ lệ duy trì của khách hàng, trong khi bộ phận HR sẽ xem xét việc giữ chân nhân viên như một thước đo của sự thành công.

Một chỉ số chính để giảm tình trạng rời bỏ mobile app

Trong mobile advertising, tỷ lệ duy trì chỉ có nghĩa là giữ cho người dùng mobile app tương tác với một ứng dụng.

Ngày nay, trong một không gian mobile có mức độ cạnh tranh cao, yếu tố quan trọng đối với marketers là tập trung vào việc duy trì người dùng, cũng như tiếp cận người dùng mới.

Cho đến thời gian gần đây, acquisition mới được xem là chỉ số mobile app quan trọng nhất. Acquisition vẫn quan trọng, nhưng với tỷ lệ người dùng rời bỏ ở mức cao đáng báo động, việc giữ chân người dùng là cốt lõi tạo nên thành công của app. Nếu người dùng không quan tâm đến app, thì monetization không thể là tất cả những gì tốt nhất dành cho app.

Hiểu tỷ lệ duy trì của bạn cũng giúp cải thiện LTV của người dùng và thông báo cho quá trình ra quyết định xung quanh các sự kiện trong ứng dụng (in-app events), vì bạn sẽ có dữ liệu chi tiết hơn về thời điểm người dùng rời khỏi ứng dụng.

Cách tính toán tỷ lệ duy trì

Để tính toán tỷ lệ duy trì trong một phạm vi ngày nhất định, hãy chia số người dùng hoạt động vào một ngày cụ thể kể từ ngày cài đặt cho tổng số người dùng đã khởi chạy app lần đầu tiên trong phạm vi ngày đã chọn.