Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Rebranding

Tháng Năm 07, 2022

Rebranding (Tái cấu trúc thương hiệu)

Khi tổ chức phát triển, họ có thể thấy cần phải thay đổi một số khía cạnh của thương hiệu của mình. Những thay đổi có thể cần tinh tế hoặc nổi bật hơn, chẳng hạn như thay đổi trong tagline, logo hay tên gọi hoàn toàn mới. Tuy nhiên, tái cấu trúc thương hiệu thường được thực hiện để cải thiện cách công ty giao tiếp với người dùng.