Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Reach objective

Tháng Tư 26, 2022

Reach objective (Mục tiêu tiếp cận): Mục tiêu tiếp cận là mục tiêu chiến dịch được thiết kế để tối đa hóa số lượng người xem quảng cáo. Nếu bạn đang tìm cách tăng nhận thức hoặc thay đổi nhận thức về thương hiệu của mình, thì mục tiêu tiếp cận cho phép bạn tối đa hóa số lần hiển thị mà quảng cáo của bạn nhận được thông qua tối ưu hóa số lần hiển thị.

Mục tiêu số người tiếp cận tương thích với reach và frequency buying. Khi kết hợp với nhau, mục tiêu số người tiếp cận, reach và frequency buying sẽ mang lại cho bạn khả năng tối ưu hóa phạm vi tiếp cận lớn nhất hiện có.