Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Organic install

Tháng Tư 12, 2022

Organic install

Organic install (lượt cài đặt tự nhiên/không phải trả tiền) là lượt tải app không có bất kỳ nỗ lực trực tiếp nào của marketer để thu hút người dùng thông qua chiến dịch paid hoặc owned media.

Khi người dùng chủ động khám phá app 

Trái với lượt cài đặt non-organic (sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để thử và khiến người dùng tải app), organic install mô tả lượt tải do người dùng tự khám phá app thông qua truyền miệng, hoặc thông qua tìm kiếm từ khóa trên cửa hàng ứng dụng.

Điều quan trọng cần lưu ý là trong bối cảnh đo lường, organic install xác định một tình huống mà hành trình người dùng không được phân bổ cho nỗ lực marketing cụ thể.

Ngoài ra, một lượt cài đặt cũng được xem là organic nếu người dùng đã xem và click vào quảng cáo, nhưng tải app sau khi attribution window đã đóng (attribution window là khoảng thời gian click vào quảng cáo và thực hiện hành động). Hay nói cách khác, nếu quá trình tải app diễn ra ngoài khung thời gian quy định, không có cách nào khác để biết liệu lượt tải đó có phải đến từ tương tác với quảng cáo và đánh giá lượt tải đó là organic hay không.

Vì sao organic install lại quan trọng?

Organic users (Người dùng tự nhiên) thường được xem là người dùng có chất lượng cao nhất về ROI và LTV (giá trị vòng đời khách hàng). Tuy nhiên, tăng organic users trên quy mô lớn dường như không còn khả thi với hầu hết app.

Tính năng khám phá organic app phần lớn đã bị phá vỡ do số lượng app trên cửa hàng ứng dụng quá lớn. Chính vì lý do đó đã khiến người dùng gần như không thể tìm thấy ứng dụng của bạn. Hai cửa hàng ứng dụng hàng đầu hiện nay là Google Play và Apple App Store đều có từ 3-4 triệu apps, và những con số này đang tăng lên liên tục.

Organic multiplier (khả năng tăng organic install của các chiến dịch non-organic install) đã giảm đáng kể trong vài năm qua. Có nghĩa là khả năng bạn sử dụng các chiến dịch trả phí để mở rộng quy mô một cách tự nhiên đã trở nên rất hạn chế.

Mở rộng quy mô non-organic traffic lại là một câu chuyện khác. Tin tốt là bằng cách hợp tác với nhà cung cấp phân tích và phân bổ đáng tin cậy, bạn có thể sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa chi tiêu và ROI của mình, tăng quy mô và tăng chất lượng người dùng tự nhiên/không phải trả tiền.