Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Logo

Tháng Năm 07, 2022

Logo

Logo là một trong nhiều thành phần đại diện cho thương hiệu. Logo là các biểu tượng được thiết kế để dễ dàng nhận ra và có thể tạo ra bởi hình ảnh, văn bản hoặc kết hợp cả hai. Logo là những manh mối viết tắt bao gồm các giá trị và toàn bộ bản chất của một công ty, do đó logo cần phải dễ nhớ.