Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Install fraud – Gian lận cài đặt

Tháng Tư 05, 2022

Install fraud (Gian lận cài đặt)

Install fraud đề cập đến một thể loại gian lận quảng cáo trên thiết bị di động (mobile ad fraud) – từ việc sử dụng các công nghệ thấp bất hợp pháp như device farms đến các chiến thuật tương đối phức tạp như SDK spoofing – nơi tội phạm tìm cách giả mạo lượt cài đặt app.

Install fraud là gì?

Gian lận cài đặt có thể được phân loại thành hai nhóm: con người và nhân tạo.

Các loại chiến thuật dẫn đến gian lận cài đặt của con người sẽ là những thứ như device farms và phone farms.

Dưới sự bảo vệ của gian lận lượt cài đặt giả, có nhiều cách để giả mạo lượt cài đặt bao gồm sử dụng bot, server-based installs, install hijacking, device-based install fraud, DeviceID reset fraud, DeviceID reset marathons và gian lận quảng cáo ẩn đằng sau Limit Ad Tracking, trong số những yếu tố khác.

Install fraud hoạt động như thế nào?

Loại gian lận này thường xảy ra nhất bởi ad networks hoặc publishers cố gắng tận dụng các chiến dịch CPI (giá mỗi lượt cài đặt).

Theo mô hình CPI, nhà quảng cáo trả tiền theo lượt cài đặt, có nghĩa là càng tạo ra nhiều lượt cài đặt, thì networks càng kiếm được nhiều tiền hơn.

Cách phát hiện Install fraud

Giờ đây, nơi mà Install fraud trước đây rất khó phát hiện, các trang tổng quan về gian lận toàn diện cung cấp thông tin chi tiết có thể truy cập, theo insights thời gian thực – tìm kiếm mức độ tập trung thiết bị mới cao để xác định DeviceID reset fraud và số lượng lớn thiết bị mới trên quy mô xác định DeviceID Reset Marathons.

Tương tự, số lượt cài đặt cao từ DeviceID được đánh giá là đáng ngờ cho thấy có gian lận về lượt cài đặt, đặc biệt khi đi kèm với tỷ lệ duy trì thấp.

Mức độ tập trung lượt cài đặt cao từ các nguồn có bật LAT cho thấy có gian lận cài đặt.