Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Frequency

Tháng Tư 26, 2022

Frequency (Tần suất): Số lần trung bình quảng cáo của bạn đã tiếp cận người xem.

Cách sử dụng: Frequency giúp nâng cao nhận thức và gợi nhớ bằng cách hiển thị thông điệp của bạn cho nhóm đối tượng mục tiêu nhiều lần. Tần suất có thể quảng cáo hiển thị trung bình từ 1 đến 2 trên mỗi ad set hoặc có thể cao hơn, tùy thuộc vào ngân sách, quy mô đối tượng và lịch trình của bạn.

Tuy nhiên, quan trọng là phải theo dõi tần suất cùng với kết quả và relevance score để đảm bảo rằng những người tương tự không nhìn thấy quảng cáo của bạn quá thường xuyên trong một chiến dịch. Nếu hiệu suất bắt đầu giảm khi tần suất của bạn tăng lên, đối tượng mục tiêu của bạn có thể đang cảm thấy mệt mỏi với quảng cáo và sẽ là khôn ngoan hơn khi thay đổi ad creative hoặc nhắm mục tiêu.

Cách tính toán: Tần suất được tính bằng số lần hiển thị (impression) chia cho phạm vi tiếp cận (reach)

Frequency cap (Giới hạn tần suất): Giới hạn tần suất là số lần tối đa một cá nhân sẽ nhìn thấy quảng cáo của bạn trong một khung thời gian nhất định. Với reach và frequency buying, giới hạn tần suất của bạn mặc định là 2 lần hiển thị cứ sau 7 ngày. Có nghĩa là một cá nhân sẽ nhìn thấy quảng cáo của bạn nhiều nhất 2 lần sau mỗi 7 ngày.

Bạn có thể điều chỉnh giới hạn tần suất của mình với reach và frequency buying để có thể phân phối nhiều lần hoặc ít lần hiển thị tùy thích.