Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Deep Linking

Tháng Tư 05, 2022

Deep Linking

Deep Linking là công nghệ được sử dụng bởi marketer để hướng người dùng đến nội dung cụ thể trong website hoặc app.

Kết nối hệ sinh thái mobile và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

Deep Linking là một phương pháp marketing được sử dụng trong chiến dịch tiếp cận người dùng mới hoặc remarketing để hướng người dùng mobile trực tiếp đến trang cụ thể trên website hoặc app (ví dụ landing page cung cấp ưu đãi đặc biệt, trang đăng ký,…)

Một mobile deep link chứa tất cả thông tin cần thiết để đưa người dùng trực tiếp đến vị trí cụ thể trong app, thay vì chỉ khởi chạy trang chủ app cung cấp trải nghiệm theo ngữ cảnh, nhất quán từ ưu đãi đến in-app landing page.

Vì vậy, deep linking cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng và cuối cùng là giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Deep links được sử dụng để hướng khách hàng đến trang sản phẩm, thực hiện chiến dịch trả phí (paid campaigns) trên Facebook, hướng người dùng đến cửa hàng ứng dụng từ website và email, đồng thời giới thiệu các ưu đãi giảm giá quan trọng trong app.

Deep Linking và Attribution (Phân bổ)

Deep Linking xuất hiện trong thời gian dài như một yếu tố thiết yếu của mobile attribution. Đầu năm 2015, thuật ngữ này và công nghệ deep link liên quan hầu như không có ý nghĩa, thậm chí đối với cả technical marketers hiểu biết nhất.

Ngày nay, deep link là một phần phổ biến trong các thuật ngữ và hoạt động phân bổ của mọi marketer.