Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Culture

Tháng Năm 07, 2022

Culture (Văn hóa)

Mỗi công ty đều khác nhau, do đó văn hóa của mỗi công ty là khác nhau và tất cả các bên liên quan phải hiểu đầy đủ vì văn hóa là một phần không thể thiếu trong việc truyền thông thương hiệu với đối tượng bên ngoài. Văn hóa của bất kỳ công ty hoặc doanh nghiệp liên doanh được tạo ra từ các tiêu chuẩn làm việc, mô hình tư duy và niềm tin.