Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

CPM

Tháng Tư 26, 2022

CPM: Chi phí trung bình cho 1.000 lần hiển thị.

Cách sử dụng: CPM là số liệu phổ biến dùng để đánh giá hiệu quả chi phí của chiến dịch quảng cáo. CPM thường được sử dụng để so sánh hiệu suất giữa ad publishers và chiến dịch khác nhau.

Cách tính toán: CPM đo lường tổng số tiền chi tiêu cho một chiến dịch quảng cáo, chia cho số lần hiển thị, nhân với 1.000. (Ví dụ: Nếu bạn đã chi tiêu 50 đô la và nhận được 10.000 lần hiển thị, thì CPM của bạn là 5 đô la.)