Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Collateral

Tháng Năm 07, 2022

Collateral (Tài sản đảm bảo)

Đây là tất cả các tài liệu mà một công ty sử dụng để marketing, bao gồm các mẫu email, bảng dữ liệu, tài liệu quảng cáo, danh thiếp, case studies, chữ ký email,…