Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Co-Branding

Tháng Năm 07, 2022

Co-Branding (Đồng thương hiệu)

Theo Forbes, đồng thương hiệu là mối quan hệ marketing tồn tại giữa các thương hiệu sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau. Với đồng thương hiệu, bạn có thể hợp tác với các thương hiệu cung cấp hàng hóa và dịch vụ bổ sung liên quan đến đặc điểm tiêu biểu của sản phẩm.