Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Click farms

Tháng Tư 05, 2022

Click farms

Click farms theo nghĩa chung nhất đề cập đến bất kỳ vị trí thực tế nào được tạo ra cùng với thiết bị tạo nhấp chuột hàng loạt (và thường không hướng đến mục đích tốt).

Click farms là gì?

Click farms (hay còn gọi là device farms hoặc phone farms) là địa điểm thực tế được tạo ra cùng với các thiết bị di động để thực hiện hành vi gian lận nhấp chuột trên thiết bị di động.

Bằng cách nhấp liên tục vào mobile ads, click farms tạo ra click ảo trên các chiến dịch display marketing.

Click farms hoạt động như thế nào?

Người gian lận (Fraudsters) vận hành các farm và app thực để xuất bản quảng cáo. Những nhân công giá rẻ hoặc máy móc sẽ được dùng để tương tác với quảng cáo và cài app của nhà quảng cáo.

Click farms thường thử nghiệm và khai thác chiến dịch ở khu vực có khoản thanh toán có lợi bằng cách thay đổi địa chỉ IP của họ thông qua phần mềm VPN và Proxy, phần mềm này giúp ẩn hoạt động của họ sau Giới hạn theo dõi quảng cáo (Limit Ad Tracking) và Gian lận thiết lập lại ID thiết bị (DeviceID Reset Fraud).