Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Branding

Tháng Năm 07, 2022

Branding

Với sự hiểu biết về brand, branding có thể xem là quá trình tận dụng hình ảnh của một doanh nghiệp và truyền tải đến đối tượng mục tiêu.