Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Brand Image

Tháng Năm 07, 2022

Brand Image (Hình ảnh thương hiệu)

Hình ảnh của một thương hiệu là tập hợp về niềm tin của một thương hiệu cụ thể. Sau khi công ty xây dựng nhận diện thương hiệu, người tiêu dùng có quyền nhận thức của họ về các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp. Ý kiến ​​của người tiêu dùng thường có xu hướng minh chứng thương hiệu của công ty hiện nay là gì.