Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Brand Identity

Tháng Năm 07, 2022

Brand Identity (Nhận diện thương hiệu)

Nhận diện thương hiệu của một doanh nghiệp là việc công ty muốn thế giới nhận thức về công ty. Cần phải lưu ý rằng đặc điểm của một thương hiệu không chỉ thông qua logo. Nhận diện thương hiệu được tạo từ nhiều yếu tố, thẩm mỹ chung, logo, tone,…và được phát triển tập trung vào đối tượng mà công ty muốn thu hút, cũng như thông điệp cốt lõi mà họ muốn truyền đạt cho khách hàng.