Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Brand Extension

Tháng Năm 07, 2022

Brand Extension (Mở rộng thương hiệu)

Sản phẩm hoặc dịch vụ cũng tạo nên thương hiệu, do đó tất cả thương hiệu sẽ được người dùng công nhận cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Mở rộng thương hiệu diễn ra khi một công ty sử dụng thương hiệu đã có để tung ra một sản phẩm mới, trong một danh mục mới hoặc một danh mục con mới. Nhiều công ty tận dụng mở rộng thương hiệu vì cung cấp sẵn đối tượng khi cần tung ra sản phẩm mới, đối tượng này sẽ tiếp cận một cách tự nhiên thông qua việc tận dụng cơ sở khách hàng hiện có. Ngoài ra, mở rộng thương hiệu đảm bảo bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ mới nào do công ty giới thiệu đều có thể tăng khả năng hiển thị ngay lập tức thông qua lòng trung thành của người dùng với thương hiệu.