Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Attribution window

Tháng Tư 05, 2022

Attribution window 

Attribution window là khoảng thời gian mà đối tác media có thể xác nhận tương tác nhấp chuột hay lượt hiển thị mà họ tạo ra, và hành động này được cụ thể hóa thành một lượt cài đặt app của nhà quảng cáo.

Vì sao attribution window lại quan trọng?

Một yếu tố quan trọng trong bất kỳ chiến dịch nào, attribution window được đặt giữa nhà quảng cáo và đối tác media nhằm xác định khuôn khổ mà lượt cài đặt của người dùng có thể liên kết với quảng cáo được trình bày bởi publisher, cho phép tồn tại các kênh không theo thời gian thực.

Vì quảng cáo được xem tại thời điểm cụ thể không được mong đợi tạo ra một lượt cài đặt ngay lập tức, attribution window giúp chỉ định đúng người dùng ảnh hưởng bởi các nỗ lực quảng cáo của publishers với tư cách là người dùng không phải trả tiền.