Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

App store optimization (ASO) – Tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng

Tháng Tư 05, 2022

Tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng (App store optimization – ASO)

Tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng hay ASO là một quá trình tối ưu hóa và cải thiện khả năng hiển thị app trên cửa hàng ứng dụng – ASO cũng giống như SEO nhưng dành cho app.

Cải thiện thứ hạng và khả năng hiển thị trên cửa hàng ứng dụng của bạn

Mỗi cửa hàng ứng dụng đều cung cấp các mẹo liên quan đến ASO và các công cụ (chẳng hạn như quảng cáo) để giúp cải thiện thứ hạng và khả năng hiển thị của mobile app.

Mặc dù khó xác định chính xác thuật toán mà cửa hàng ứng dụng sử dụng, nhưng có nhiều yếu tố then chốt để thực hiện ASO. Liên tục tối ưu hóa có thể tăng thứ hạng và lượt tải app không phải trả tiền, đồng thời trang cửa hàng ứng dụng của bạn cũng nhận được nhiều traffic hơn – lúc này bạn sẽ nhận được nhiều lượt cài đặt miễn phí.

Tương tự như SEO web, từ khóa và vị trí phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc dễ dàng nhận diện app trên cửa hàng ứng dụng, với sự đóng góp của các yếu tố bao gồm tiêu đề (title), mô tả (description), sử dụng hình ảnh và video.

Để mô tả cửa hàng ứng dụng của bạn, hãy hỏi bản thân rằng người dùng làm thế nào để diễn tả app của bạn và họ đang sử dụng app để làm gì, bao gồm cả lợi thế cạnh tranh của bạn.

Nhắc đến đối thủ cạnh tranh, hãy nghiên cứu từ khóa mà đối thủ sử dụng. Bạn có thể cạnh tranh với các từ khóa đó hay nên chọn từ khóa ít phổ biến nhưng vẫn mô tả tính độc đáo của app?

Bạn cũng có thể cải thiện các chỉ số trang thông qua khởi chạy A/B Testing, bản địa hóa danh sách từng quốc gia khác nhau, và đo lường các ASO KPI có liên quan đến khả năng hiển thị app của bạn.

Cuối cùng, chú ý đến tiến trình của đối thủ cạnh tranh trên cửa hàng ứng dụng và làm thế nào để họ đạt được kết quả đó.

Vì phần lớn lượt tải app đều là tự nhiên, khi bạn cải thiện chiến lược ASO, khả năng hiển thị thương hiệu và chỉ số kinh doanh chỉ có thể nhận được lợi ích từ chiến lược ASO.