Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Ambassador

Tháng Năm 07, 2022

Ambassador (Đại sứ)

Bất kỳ ai được tuyển dụng để trở thành người đại diện hoặc trở thành “bộ mặt của công ty” đều là đại sứ thương hiệu. Người này có thể là nhân viên trong công ty hoặc có thể là giám đốc điều hành, social media influencer, người đại diện khách hàng hoặc nhân viên bán hàng.