Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Case Study: Amazon và Starbucks đã áp dụng Flywheel Marketing thành công như thế nào?

Tháng Sáu 28, 2022
admin
Case Study: Amazon và Starbucks đã áp dụng Flywheel Marketing thành công như thế nào? Trong nhiều năm qua các doanh nghiệp đã thực hiện chiến lược kinh doanh thông qua mô hình Phễu Marketing. Tuy nhiên đến hiện tại các công ty đã dần chuyển hướng sang Flywheel Marketing. Để hiểu rõ hơn về […]

Customer relationship management và Hệ thống CRM

Tháng Năm 07, 2022
admin
Customer relationship management (CRM – Quản lý quan hệ khách hàng) là một công nghệ để quản lý mối quan hệ, mức độ tương tác của công ty với khách hàng và khách hàng tiềm năng. Mục tiêu sử dụng CRM hướng đến việc cải thiện các mối quan hệ kinh doanh để phát triển […]